Seneste nyt Menighedsrådene

Julekrybbe i Tim Kirker

Julen nærmer sig

Efter et par års ufrivillig pause er Gunver Halds julekrybbe igen opstillet i Tim kirke i selskab med 1. klasse og to lærere. 

Element for element blev hentet frem og sat ind i den store historie om fødselen af barn Jesus.
Dét sker jo først om en måned. …
Men nu kan advent godt komme an, advent, der betyder ‘Herrens komme’.

.

 

Dåbsjubilæum

Dåbsjubilæum 2017-2022
Den 12. november kom ni glade og lidt generte 5 års dåbsjubilarer med familie (12 voksne og 18 børn)  fra Tim, Stadil og Vedersø i Tim kirke, hvor de sang I Østen stiger solen op (med fagter til), bad bøn og Fadervor i kor og så hvordan dåb foregår. Dvs dukken blev jo ikke døbt, vi snakkede om hvordan. Hun fik navnet Eva Maria.

I konfirmandstuen var der kage og saft plus en gave. Imens så forældrene på gamle konfirmandfotos!
Tak for denne gang.
Unna-Pernille Gjørup

Kostumer til krybbespil

Nyt krybbespilstøj til Tim, Stadil og Vedersøs mindste.

Seks kvinder brugte den første onsdag i november en god lang eftermiddag til at sy tøj i børnestørrelser til Josef, Kejser Augustus, hyrder, de 3 vise mænd, æsel med flere.
Hittepåsomhed og fingersnilde var der nok af.
Et par dragter mangler, blandt andet Marias himmelblå klædning – de kommer!
Tak til flittige kvinder (der også nåede at beundre hinandens symaskiner) for indsatsen og en hyggelig eftermiddag!
Lige om lidt kan julen bare komme an.
Dragterne kommer i brug 1. søndag i advent.
Venlig hilsen
Unna-Pernille
sognepræst.

Høstgudstjeneste ved Jens Bjerg Thomsen’s hytte i Stadil.

Høstgudstjeneste ved Jens Bjerg Thomsen’s hytte i Stadil.
I søndags afholdtes høstgudstjeneste med medvirken af konfirmand og flot oppyntning ved FDF spejderne af imponerende halmkirke. Al pynt og overskydende kage solgtes efterfølgende ved auktion, hvor alle indkomne midler går til Møltrup Optagelseshjem.
Tak for en god dag i smuk septembersol!

Syng ”100 salmer”

Salmemaraton i Ringkøbing provsti med nye salmer.
I 2016 udkom et nyt salmetillæg med navnet ’100 salmer’.
Heri er en række nyere salmer sat i spil til gudstjenesterne.
For at vi alle kan have en chance for at lære dem at kende såvel tekst- som melodimæssigt, og hver især tage stilling til dem, er vi i Ringkøbing provsti i gang med en fælles salmemaraton.
Nu er det tiden at synge 100 salmer i Tim-Stadil-Vedersø pastorat:
Vel mødt onsdag den 17. august kl. 19-20.30 i Vedersø kirke.
Her vil sognepræst Unna-Pernille Gjørup sammen med Olav R. Christensen og sanger Susanne Madsen guide os gennem ca. 10 af de nye salmer i ”100 salmer” med fortælling og sang.
Alle er velkomne. Medbring selv kaffe/te til pausen.
Hilsen
Menighedsråd, præst og det syngende personale