Seneste nyt Menighedsrådene

Julekoncert i Vedersø kirke

Kirkens egne musikanter spiller og synger til julekoncert den 21. december 2021 klokken 19.30 i Vedersø kirke med efterfølgende kaffebord og underholdning i Kulturcenteret overfor kirken. Musikanterne har sammensat et varieret program med flerstemmig kor, sangsolister og instrumentale numre. Der bliver også lejlighed til at synge nogle af julens dejlige salmer og sange som fællessang.                                                                                                                            Menighedsrådet

Brannsikker jul - Les våre tips! - Svorkanett

Udendørs høstgudstjeneste i Vedersø med efterfølgende indvielse af kirkeskoven

Årets høstgudstjeneste i Tim, Stadil og Vedersø bliver i år afholdt den 26. september i Vedersø ved Kaj Munks Præstegaard med efterfølgende indvielse af kirkeskoven.

Vi starter kl. 10.30 med gudstjeneste i halmballekirken ved Kaj Munks Præstegaard, Vesterhavsvej 7a, 6990 Ulfborg. Der vil være små halmballer at sidde på, men tag gerne et tæppe med og varmt tøj på.

Stadil-Vedersø FDF vil inden høstgudstjenesten være behjælpelige med at indrette og pynte kirkerummet.

Kl. 11.30 vil menighedsrådet være vært ved en let anretning, og derefter er der indvielse af kirkeskoven, som ligger ved siden af Kaj Munks Præstegaard.

Gudstjenesten er i kirkebladet annonceret til at foregå i Tim kirke, men den er i stedet flyttet til Vedersø.

Vi ser frem til at fejre, at høsten er i hus og til at indvie kirkeskoven.

                                               Tim, Stadil og Vedersø Menighedsråd

 

Et gen i korn er indre våben mod svampangreb og kan betyde mindre brug af sprøjtemidler : Science Report

Kirken er åben

Kirken er stadig åben for besøg, gudstjenester og øvrige handlinger.

Der er gudstjeneste i Tim kirke på søndag den 10. januar kl. 10.30.

Grundet nye skærpede afstandskrav er der i øjeblikket kun plads til 20 kirkegængere i Tim kirke.

Der findes altid helt opdaterede retningslinier og information om aktiviteter på www.tsv-kirker.dk.

AFLYSNING AF JULEGUDSTJENESTER!

DET ER NU BLEVET OFFICIELT MEDDELT FRA BISKOPPEN, AT ALLE GUDSTJENSTER ER AFLYST FRA D. 24. 12. TIL 3. 1. 2021 – BEGGE DAGE INKLUSIVE.

NÆSTE BERAMMEDE GUDSTJENESTE ER I VEDERSØ KIRKE HELLIG TREKONGERS AFTEN D. 5. 1. KL. 19:00.

Med ønsket om en glædelig jul til alle – på trods af denne bedrøvelige meddelelse.

C. U. Terp

Vi henviser til kirkernes hjemmeside www.TSV-kirker.dk for seneste nyt.

Aflysning af arrangementer

Nu er det nye kirkeblad ved at være kommet rundt i alle postkasser, og til det hører der desværre også en række aflysninger.

Adventhygge i præstegården den 9. december er aflyst, og det samme er filmaftenerne den 17. februar og 17. marts. Ligeledes er alle annoncerede møder i studiekredsen, læsekredsen og strikkecaféen aflyst.

Som det er beskrevet i kirkebladet, er juleaftensgudstjenesten for alle 3 kirker slået sammen og rykket ud til idrætshallen på Vedersø Idrætsefterskole kl. 15.00.

Se www.tsv-kirker.dk for løbende opdatering.

Aflysning af kommende arrangementer

Alle kommende arrangementer i gældende kirkeblad aflyses. Det drejer sig om filmaften den 26. november, foredrag den 19. november samt studiekreds og strikkecafe.
Gudstjenester gennemføres som planlagt, men der er kommet et par ændringer i planen i gældende kirkeblad. Den 29. november er gudstjenesten kl. 10.30 i Tim og ikke i Stadil som tidligere annonceret. Ligeledes er gudstjenesten den 6. december kl. 9.00 flyttet til Stadil i stedet for Tim.
Se www.tsv-kirker.dk for løbende opdatering.

Filmaften i konfirmandstuen

Den næste film, som biografen i konfirmandstuen slår dørene op til, vises den 29. oktober kl. 19.30. Adressen er Høbrovej 3 i Tim, og filmen, vi skal se, hedder “Green Book”.
Viggo Mortensen spiller Tony Lipp, der er dørmand på en natklub i New York. Da han bliver sagt op, hyrer jazzpianisten Don Shirly ham som chauffør og livvagt på en turne. Hvid mand som chauffør og tjener for en sort mand – i sydstaterne. Eksplosiv cocktail!
Hvorfor er kritikerne sure på 'Green Book'? Her er de primære  angrebspunkter / Feature

 

Udendørs høstgudstjeneste

Den 20. september kl. 10.00 indbydes der til høstgudstjeneste hos Stine og Lars Danielsen på Timgård, Tim Kirkevej 13 i Tim.
Vi holder traditionen tro fælles høstgudstjeneste for Tim, Stadil og Vedersø sogne under åben høsthimmel. Vi mødes i halmballekirken, som er bygget op på Timgård. FDF har indrettet kirkerummet, og det nystartede konfirmandhold er med til at pynte kirken.
Efter gudstjenesten holder vi udvidet kirkekaffe i høstkirken. I skal selv medbringe the / kaffe / eller hvad I nu vil drikke, og I skal huske at tage egen kop eller krus med. Menighedsrådet sørger for, at der er lidt at bide på, så vi ikke går sultne hjem – hverken til sjæl eller legeme.
I tilfælde af dårligt vejr går vi over på plan B – som betyder, at vi forlægger gudstjeneste og kirkekaffe til Tim kirke.
Vel mødt!                                                                                  Menighedsrådet
10 festlige høstgudstjenester over hele landet - Kristendom.dk