Prisliste 2019

Prislisten gælder for Tim, Stadil og Vedersø kirker.

Fredningsperioden er 25 år for kister og 15 år for urner.

Gravstedet kan ikke nedlægges, før fredningsperioden er udløbet. Efter fredningsperiodens udløb betales for fornyelse, hvis gravstedet ønskes bevaret. Fornyelse koster årligt 57,00 kr. pr gravplads og 48,00 kr. pr. urnegravsted, og beløbene er ikke momspligtige.

Som medlem af folkekirken koster det hverken noget at erhverve et gravsted eller at blive bisat/begravet.  

For ikke-medlemmer af folkekirken betales for erhvervelse af gravstedet hele fredningsperioden:
Kistegravsteder pr. gravplads: 10.708,00 kr.
Urnegravsteder og urnegravplads i fællesgrav: 3.677,00 kr.

For ikke-medlemmer af folkekirken betales for gravkastning:
Kistegrav: 3.923,00 kr.
Urnegrav: 673,00 kr.

Anlæggelse af gravsted, opgravning af planter og andet arbejde på timeløn faktureres med 336,80 kr. + moms pr. time.

Det koster 2.500 kr. få en gravsten sat i Tim kirkegårds lapidarium (Mindelund). Derefter kan stenen stå i lapidariet i 20 år, hvorefter kirkegården bortskaffer stenen uden varsel. Man kan selv komme og afhente stenen, inden der er gået 20 år, men perioden kan ikke forlænges.

 

Prisliste pr. år for gravsteder på faktura:

Kistegravsteder med: Vedligehold Grandækning Forårs- og sommerblomster
1 gravplads 839,00 588,00 Afhængig af antal
2 gravpladser 1.259,00 735,00 Afhængig af antal
3 gravpladser 1.510,00 840,00 Afhængig af antal
4 gravpladser 1.763,00 945,00 Afhængig af antal
Ekstra gravplads 252,00 106,00 Afhængig af antal
Urnegravsted 529,00 421,00 Afhængig af antal

Ovenstående priser er i DKK og inklusiv moms.
Vedligehold på faktura hvert år indbefatter ikke udskiftning af udgåede/forvoksede planter og nyt grus.

 


Prisliste for gravsteder på legat:

Kistegravsteder med: Vedligehold

Pr. år 

Grandækning

Pr. år

Forårs- og sommerblomster
Pr. år 
1 gravplads 839,00  588,00  294,00 
2 gravpladser 1.259,00  735,00  357,00 
3 gravpladser 1.510,00  840,00  389,00
4 gravpladser 1.763,00  945,00  422,00 
Ekstra gravplads 252,00
106,00
33,00
Urnegravsted 529,00  421,00  176,00 

Ovenstående priser er  i DKK og inklusiv moms.
Vedligehold på legat indbefatter udskiftning af udgåede/forvoksede planter i samarbejde med kirkegårdspersonalet samt nyt grus.

 

Prisliste for gravplads i plæne med plade:

Vedligehold pr. år Grandækning pr. år
Kistegravplads 400,00 kr. 588,00 kr. 
Urnegravplads 300,00 kr.  225,00 kr. 

Ovenstående priser er inklusiv moms.

  

Prisliste for gravplads i fællesgrav uden plade:

Vedligehold hele fredningsperioden                (15 år)
Urnegravplads 2.640,00

Ovenstående pris er i DKK og inklusiv moms.