Prisliste 2022

Prislisten gælder for Tim kirke

Fredningsperioden er 25 år for kister og 15 år for urner.

Gravstedet kan ikke nedlægges, før fredningsperioden er udløbet. Efter fredningsperiodens udløb betales for fornyelse, hvis gravstedet ønskes bevaret. Fornyelse koster årligt 58,44 kr. pr gravplads og 49,27 kr. pr. urnegravsted, og beløbene er ikke momspligtige.

Som medlem af folkekirken koster det hverken noget at erhverve et gravsted eller at blive bisat/begravet.  

For ikke-medlemmer af folkekirken betales for erhvervelse af gravstedet hele fredningsperioden:
Kistegravsteder pr. gravplads: 10.978,00 kr.
Urnegravsteder og urnegravplads i fællesgrav: 3.769,00 kr.

For ikke-medlemmer af folkekirken betales for gravkastning:
Kistegrav: 4.022,00 kr.
Urnegrav: 690,00 kr.

Anlæggelse af gravsted, opgravning af planter og andet arbejde på timeløn faktureres med 345,60 kr. + moms pr. time.

Det koster 2.500 kr. få en gravsten sat i Tim kirkegårds lapidarium (Mindelund). Derefter kan stenen stå i lapidariet i 20 år, hvorefter kirkegården bortskaffer stenen uden varsel. Man kan selv komme og afhente stenen, inden der er gået 20 år, men perioden kan ikke forlænges.

 

Prisliste pr. år for gravsteder på faktura:

Kistegravsteder med: Vedligehold Grandækning Forårs- og sommerblomster
1 gravplads 860,00 602,00 Afhængig af antal
2 gravpladser 1.290,00 754,00 Afhængig af antal
3 gravpladser 1.548,00 861,00 Afhængig af antal
4 gravpladser 1.807,00 969,00 Afhængig af antal
Ekstra gravplads 258,00 109,00 Afhængig af antal
Urnegravsted 543,00 432,00 Afhængig af antal

Ovenstående priser er i DKK og inklusiv moms.
Vedligehold på faktura hvert år indbefatter ikke udskiftning af udgåede/forvoksede planter og nyt grus.

 


Prisliste pr. år for gravsteder på legat:

Kistegravsteder med: Vedligehold Grandækning Forårs- og sommerblomster
1 gravplads 860,00  602,00  301,00 
2 gravpladser 1.290,00  754,00  366,00 
3 gravpladser 1.548,00  861,00  399,00
4 gravpladser 1.807,00  969,00  433,00 
Ekstra gravplads 258,00
109,00
34,00
Urnegravsted 543,00  432,00  181,00 

Ovenstående priser er  i DKK og inklusiv moms.
Vedligehold på legat indbefatter udskiftning af udgåede/forvoksede planter i samarbejde med kirkegårdspersonalet samt nyt grus.

 

Prisliste for gravplads i plæne med plade:

Vedligehold pr. år Grandækning pr. år
Kistegravplads 410,00 kr. 602,00 kr. 
Urnegravplads 308,00 kr.  230,00 kr. 

Ovenstående priser er inklusiv moms.

  

Prisliste for gravplads i fællesgrav uden plade:

Vedligehold hele fredningsperioden                (15 år)
Urnegravplads 2.715,00

Ovenstående pris er i DKK og inklusiv moms.