Fitness

Indtil Danmark igen kan åbne op, så vi atter kan mødes i fitness, vil vi gerne opfordre til at bruge naturen og holde godt gang i krop og sjæl. Vi bor heldigvis et sted med brede vidder og højt til himlen, hvor vi har rig mulighed for at være aktive med god afstand til hinanden.
Vi glæder os til at se jer i fitness igen. Pas på jer selv og hinanden.

God påske! | E. C. Dahls Eiendom

Skovmaskiner i skoleskoven

Kære Borgere i Tim.

 Vores dejlige Skoleskov som vi alle nyder at komme i, trænger efterhånden til en del pleje, således at vi også på lang sigt kan bibeholde en flot og sund skov, som vi kan benytte og færdes i. Arbejdet er efterhånden blevet så omfattende, at vi ikke længere selv kan nå at udføre det nødvendige arbejde på vores årlige arbejdsdag. Vi har derfor allieret os med HedeDanmark, som i nærmeste fremtid kommer med en maskine der fælder de træer der skal væk, således at de blivende træer fortsat kan udvikle sig og sikre, at vi også de næste mange år har en sund og flot skov at færdes i. De træer der fældes skal ligge lidt og tørre i skoven, inden de efterfølgende flishugges og kommer til at blive brugt som CO2-netural og bæredygtig energivarmekilde på lokale varmeværker i Vestjlland. Af hensyn til sikkerhed henstilles der til at holde god afstand til maskinerne – både for jeres egen og maskinførerens skyld.

☀️Forårshilsen Tim Borgerforening🌿

Tim Hallen

Kære bruger af hallen og fitness.
Som følge af den forlængede nedlukning grundet Corona, følger hallen og dermed også fitness de givne restriktioner. Der vil derfor være lukket, indtil restriktionerne ophører. Vi glæder os rigtig meget til igen at kunne åbne op for aktivitet.
Mvh Tim Hallen
Indtil da må vi alle passe godt på hinanden

Nyt fra kirkerne

Alle gudstjenester er aflyst i alle tre kirker til og med 2. påskedag. Konfirmandundervisningen er ligeledes aflyst i denne periode. Alle arrangementer, som er annonceret i kirkebladet, er aflyst ligeledes til og med 13. april.

Kirkelige handlinger udføres efter aftale med sognepræsten – under hensyntagen til de gældende sundhedsforeskrifter.

M. v. h.

Sognepræst
Christian Ulrich Terp

Årets konfirmationer udskydes

Det er i dag d. 18. 3. 2020 blevet meddelt fra Kirkeministeriet og biskopperne, at konfirmationerne udskydes til efter pinse.

Citat fra biskoppernes skrivelse:  “….  Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte.”

Det er meget beklageligt, men det må vi tage til efterretning under de givne forhold.

Nye datoer for konfirmationerne udmeldes snarest muligt.

M. v. h.

C U Terp