Corona Update fra din forening

Udmelding fra bestyrelsen i Tim GIF omkring opstart/fortsættelse af indendørshold i hallen.

Vi har sammen med DGI og vores udvalg drøftet, hvordan vi kan have en opstart til glæde for alle foreningens medlemmer.

Vi og udvalgene har efter overvejelser besluttet at udskyde opstart/igangværende børnehold til uge 43. Vi vil overholde DGI og Sundhedstyrelsens udmeldinger om covid-19 retningslinierne. De konkrete retningslinjer for gymnastik børneholdenes opstart bliver meldt ud inden første træning.

Dame/herre håndbold fortsætter deres træning. Kvindeholdet starter op som annonceret, og yoga starter op den 6/10.

Læs og overhold retningslinjerne. Vi står sammen, men hver for sig.

Skydning til “løbende vildt”

Skydning til “løbende vildt”

Tag  din jagtkammerat med på hjortebanen lørdag den 26. september, og kom og bliv klar til den kommende jagt sæson. Vi tænder grillen og smider en pølse på, hvilke kan købes  sammen med en øl/vand til rimelige priser. Skydningen er gratis for medlemmer af Tim Jagtforening, men koster dog lidt for ikke medlemmer, men som selvfølgelig også er velkomne. Vi skyder på forskellige afstande og  hastigheder så alle kan være med og alle kan lære noget.

Udendørs høstgudstjeneste

Den 20. september kl. 10.00 indbydes der til høstgudstjeneste hos Stine og Lars Danielsen på Timgård, Tim Kirkevej 13 i Tim.
Vi holder traditionen tro fælles høstgudstjeneste for Tim, Stadil og Vedersø sogne under åben høsthimmel. Vi mødes i halmballekirken, som er bygget op på Timgård. FDF har indrettet kirkerummet, og det nystartede konfirmandhold er med til at pynte kirken.
Efter gudstjenesten holder vi udvidet kirkekaffe i høstkirken. I skal selv medbringe the / kaffe / eller hvad I nu vil drikke, og I skal huske at tage egen kop eller krus med. Menighedsrådet sørger for, at der er lidt at bide på, så vi ikke går sultne hjem – hverken til sjæl eller legeme.
I tilfælde af dårligt vejr går vi over på plan B – som betyder, at vi forlægger gudstjeneste og kirkekaffe til Tim kirke.
Vel mødt!                                                                                  Menighedsrådet
10 festlige høstgudstjenester over hele landet - Kristendom.dk

Filmaften i konfirmandstuen

Vi tager tråden op igen, fra hvor filmen knækkede sidst – på grund af sygdom.
Biografen i konfirmandstuen i Tim Præstegård er klar til at præsentere efterårets repertoire. Første film vises torsdag den 17. september kl. 19.30.
Eftersom vi i sidste sæson, på grund af Statsministerens lukning af vores biograf, gik glip af filmen “Te med Mussolini”, så er det selvfølgelig den film, vi lægger ud med i den nye sæson.
Fem fornemme engelske damer i Firenze mødes regelmæssigt til the. Så kan alt ske. De er overbevist om, at de kan påvirke både Mussolini og verdens gang midt i
krigens rus. De er uovervindelige.

Te med Mussolini (1999) - Se online | Blockbuster

Menighedsrådsvalg

Som tidligere omtalt i kirkebladet er det tid til afholdelse af menighedsrådsvalg.
Tim, Stadil og Vedersø menighedsråd består af 10 medlemmer, som vælges fra hvert sogn med følgende fordeling:
Tim: 4 medlemmer
Stadil: 3 medlemmer
Vedersø: 3 medlemmer.
Vi indbyder derfor alle medlemmer af Folkekirken til valgforsamlingerne, hvor der, hvert sogn for sig, ved skriftlig afstemning, skal vælges nye medlemmer til menighedsrådet.
Kom og vær med. Tag ansvar, få indflydelse, gør en indsats vores kirkeliv.

VALGFORSAMLINGERNE afholdes således:
______________________
TIM sogn
15. September kl. 19.00 i konfirmandstuen Høbrovej 3
_______________________
STADIL sogn
15. September kl. 19.00 i Stadil Forsamlingshus
_______________________
VEDERSØ sogn
15. September kl. 19.00 i Vedersø Kulturcenter
_______________________
Der bydes på kaffe og the!

Jette Rømer, formand