Fodboldudvalg og kontaktpersoner

Fotografen er på vej

Formand

Kontaktperson børn, unge, seniorer

Stefan Nielsen

Hovedgaden 38
6980 Tim
50 56 43 96
sydfyn28@hotmail.com

 • deltage i Tim GIF´s hovedbestyrelsesmøder
 • repræsentere fodboldudvalget udadtil
 • mødeindkaldelser i fodboldudvalget
 • indkalde til trænermøde
 • fordeling af post (inkl. kursustilbud)
 • årsberetning ?
 • ansætte seniortrænere i samarbejde med seniorholds kontaktperson
 • kontaktperson til sponsorudvalg
 • tage initiativ til samarbejde med naboklubber på relevante årgange i samarbejde med kontaktpersoner for årgangene
 • diverse ad hoc opgaver/overblik/beslutninger

_____________________________________________________

Fotografen er på vej

Sekretær

Majken Almskou
Lathyrusvej
6980 Tim
majkenogfrants@gmail.com

 • referat ved møder i fodboldudvalget
 • indlæg til hjemmeside i samarbejde med holdkontaktpersonerne
 • oprette hold i Conventus inkl. datatransmission til hjemmesiden
 • opfølgning på manglende betalinger
 • ajourføre fodboldafdelingens informationer på Tim GIF´s hjemmeside
 • opstarts information på facebook og forældreintra
 • spillerpas
 • diverse ad hoc opgaver

___________________________________________________________

Fotografen er på vej

Næstformand

Christian Damgaard

Cdamgaard6980@gmail.com

30318491

 • overordnet kontaktperson for sandkassehold til og med U8
 • Tage initiativ til samarbejde med naboklubber på relevante årgange i samarbejde med formand
 • indkalde til trænermøde
 • holdtilmelding i samarbejde med kampfordeler
 • diverse ad hoc opgaver

________________________________________________________

Henriette Holm

Fodbold ungdom/FC Tim-Hee:

Henriette Holm
Skannerupvej 26
6980 Tim

stadilauto@outlook.dk

 • kontaktperson til FC Tim-Hee holdene
 • tage initiativ til samarbejde med naboklubber på relevante årgange i samarbejde med formand
 • skaffe trænere til FC Tim-Hee i samarbejde med FC Tim-Hee udvalget i god tid inden sæsonstart
 • medlem af FC Tim-Hee udvalget

 

Kampfordeler

Thomas Damgaard

Damgaard82@gmail.com

20317981

  • holdtilmelding 11 mands
  • holdtilmelding indendørs
  • kampfordeler / koordinator
  • kontaktperson til dommerklub
  • resultatindberetninger
  • fordeler post vedrørende kamp-info til de relevante trænere

   

______________________________________________

Fotografen er på vej

Kampfordeler

søges…..

 • holdtilmelding 3, 5 og 7 mands til og med U13
 • fordeler post vedrørende kamp-info til de relevante trænere

Opkridtning

Niels Kjærgaard
Fresiavej 3
6980 Tim
97 33 30 94
fresiavej3@post.tele.dk

 • kridtning af baner
 • pleje af baner (vand)
 • efterse mål og net

Kontaktperson for Tim GIF i FCM Klubsamarbejdet:

Fotografen er på vej

Christian Damgaard

Cdamgaard6980@gmail.com

30318491

FCM samarbejdet – opgavefordeler/bindeled mellem Tim GIF og FCM

______________________________________________________

Kontaktperson Indendørs fodbold

Fotografen er på vej

Lisa Andersen

Torstedvej 72

6980 Tim

30913861

Lisa_torstedvej@hotmail.com

 • skaffe trænere til indendørs i god tid inden sæsonstart
 • ansvarlig for dommer og dommertårn – indendørs
 • indberetning af resultater efter indendørsstævner
 • ansvar for boldrum (arbejdsfordeler) incl. Boldkasser i hallen
 • uddeling af trænerchecks & gaver i samarbejde med sekretær