Menighedsrådsvalg

Som tidligere omtalt i kirkebladet er det tid til afholdelse af menighedsrådsvalg.
Tim, Stadil og Vedersø menighedsråd består af 10 medlemmer, som vælges fra hvert sogn med følgende fordeling:
Tim: 4 medlemmer
Stadil: 3 medlemmer
Vedersø: 3 medlemmer.
Vi indbyder derfor alle medlemmer af Folkekirken til valgforsamlingerne, hvor der, hvert sogn for sig, ved skriftlig afstemning, skal vælges nye medlemmer til menighedsrådet.
Kom og vær med. Tag ansvar, få indflydelse, gør en indsats vores kirkeliv.

VALGFORSAMLINGERNE afholdes således:
______________________
TIM sogn
15. September kl. 19.00 i konfirmandstuen Høbrovej 3
_______________________
STADIL sogn
15. September kl. 19.00 i Stadil Forsamlingshus
_______________________
VEDERSØ sogn
15. September kl. 19.00 i Vedersø Kulturcenter
_______________________
Der bydes på kaffe og the!

Jette Rømer, formand