Kategoriarkiv: Menighedsrådene

Foredrag i konfirmandstuen

Den 20. november 2019 – kl. 19.30 holder Henrik Becker-Christensen, fhv. dansk generalkonsul i Flensborg foredrag i konfirmandstien. Titlen på foredraget er »Grænselandet og den nationale  selvbestemmelsesret – genforeningen i 1920«.
Til næste år kan vi fejre 100-året for genforeningen. Vi tager lidt forskud på de mange festligheder og arrangementer. Vi forbereder os ved at høre om baggrunden for folkeafstemningen om grænsedragningen og om dansk og tysk mindretal. Så er vi godt forberedt til at være med til næste års folkemøde i Ribe om genforeningen.

Billedresultat for Henrik Becker-Christensen

Familiegudstjeneste i Tim kirke

Den 10. november er der familiegudstjeneste i Tim kirke kl. 10. Det er for dem, der har været med til babysalmesang, dåbsjubilæum, og dem der måske kunne tænke sig at komme med til minikonfirmand til foråret. Det er for alle børn og forældre og bedsteforældre i Tim, Stadil, Vedersø og Hover, Torsted, Ølstrup.
Ulrich og Inge-Dorthe

Billedresultat for familiegudstjeneste

5-års dåbsjubilæum 2. november kl. 14.00 i Tim kirke og Tim Præstegård

Kære alle jer på ca. 5 år!
I indbydes til dåbsjubilæum, – alle I som er døbt i Tim, Stadil eller Vedersø for ca 5. år siden; altså i 2013-14 eller deromkring. I skal have enten far eller mor med, eller begge to, og I må også gerne tage bedstefar og bedstemor og søskende med. Men jeg må vide, hvor mange I kommer. For vi slutter af med saft og kage i konfirmandstuen. Send besked til: cut@km.dk senest 29.10.
Ulrich

Billedresultat for døbefont

Filmaften i konfirmandstuen

Den 24. september klokken 19.30 viser vi filmen “Postbudet” i konfirmandstuen. Det er en film om kærlighed, poesi og metaforer.
Den chilenske digter Pablo Neruda har i 50-erne slået sig ned som politisk flygtning et øde sted i Italien. Den berømte digter får så megen post, at man må ansætte et postbud, som alene betjener Pablo Neruda. Postbudet hedder Mario. Han er en drømmende, poetisk mand – som der findes nogle få af – men han formår ikke at formulere sig om kærligheden. Og det er slemt for ham, for han er så fuldstændig totalt forelsket i den skønne Beatrice, som arbejder i den lokale bar nede i byen. Og vidunderlig smuk det er hun! Så hjælper digteren Mario med at finde vej ind i poesien, så han lærer at udtrykke sin kærlighed overfor Beatrice med de smukkeste metaforer.
Instruktør: Massimo Troesi / Michael Radford Medvirkende: Massimo Troesi, Philipe Noiret, Maria Grazia Cucinotta

Relateret billede

Høstgudstjeneste med efterfølgende høstfrokost

Den 22. september 2019 kl. 10.00 holder vi høstgudstjeneste hos Lilian og Jørgen Thesbjerg, Halkjærvej 1 i Stadil.
Vi håber på godt vejr, så vi kan holde gudstjenesten udendørs i vores halmballekirke, som Jørgen har bygget. FDF hjælper med at indrette kirken. Hvis vejret skulle drille, har vi en plan B, hvor vi så holder gudstjenesten indendørs.
Efter gudstjenesten i vores hjemmelavede høstkirke drager vi afsted til Stadil Forsamlingshus. Her skal vi spise vores hjemmelavede og medbragte frokostretter. Hver mand / kvinde / familie tager sin / deres yndlingsret med. Lidt større portion end det vi selv kan spise. Der skal også være noget til dem, der ikke selv har mulighed for at tage mad med. Så går vi på opdagelsesrejse i hinandens retter på det store buffetbord. Vi tager selv drikkevarer med.
Vel mødt!                                                                                                                        Menighedsrådet

Billedresultat for halmballer

Aftensang i Stadil kirke

Traditionen tro afholdes der igen i år aftensang i Stadil kirke, hvor vi taler om sange og salmer og synger dem. Når det er slut i kirken, går vi udenfor på kirkegården og hygger os med medbragt kaffe, te og kage.

Sangaftenerne er den 10. juli, den 17. juli og den 24. juli kl. 19.00.

Temaerne i år er
* “Melodi og tekst”
* “Folk, frihed, menighed”
* “Her og dér”

Vi håber på dejlige sommeraftener – uden regn.

Fællesgudstjeneste på Lystbækgård

Igen i år afholdes der fællesgudstjeneste på Lystbækgård 2. pinsedag den 10. juni kl. 10.00.
Det er en friluftsgudstjeneste, som er fælles for Tim, Stadil, Vedersø, Torsted, Hover og Ølstrup sogne.
I tilfælde af dårligt vejr kan vi krybe i ly under det overdækkede bålhus. Man skal selv medbringe stole og evt. tæpper.
Adressen er Lystbækgård, Lystbækvej 1, 6990 Ulfborg, og alle er velkomne.

Andagt i Vedersø kirke med efterfølgende forårsmøde i Kaj Munks Præstegård

Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård indbyder til forårsmøde den 13. april 2019. Dagen starter med andagt i Vedersø kirke og fortsætter i Kaj Munks Præstegård, Vesterhavsvej 7, 6990 Ulfborg.

Program:
Kl. 09.30  Andagt i Vedersø Kirke v. sognepræst Chr. Ulrich Terp
Kl. 10.15-10.45  Ankomst til præstegården. Kaffe
Kl. 10.45-11.45  Velkomst. Foredrag over emnet ’Den nødvendige Samtale’ ved medlem af Etisk Råd og leder af Hospice i Hvide Sande, Herdis Hansen
Kl. 11.45-12.30  Frokost
Kl. 12.30-ca. 13.15  Herdis Hansen fortæller om sit arbejde i Etisk Råd
Kl. 13.30-14.15  Sangtime
Kl. 14.15-15.00  Kaffe, rundvisning. Tak for i dag

Pris for deltagelse, inkl. frokost og kaffe: 300 kr. for ikke-medlemmer af Vennekredsen 250 kr. for medlemmer af Vennekredsen.
Tilmelding til Magnus Moesgaard på mobil 23 42 86 53 senest torsdag den 04. april.

Billedresultat for kaj munks præstegård

Filmaften i konfirmandstuen

Relateret billede

Tirsdag d. 21. marts kl. 19.30 inviteres til filmaften i præstegårdens konfirmandstue. Filmen er “Mine aftener i Paradis”, og dette er filmen om kærlighed til film – og om kærlighed. Slet og ret. Drengen Toto gør sig til bedste ven med filmoperatøren, Alfredo ved den lille biograf “Cinema Paradiso”. Toto er besat af film og navnlig af de kærligheds- og kysse-scener, som den lokale Pater bortcensurerer. Toto bliver senere i livet en feteret italiensk filmskaber. Det er en varm og lidt sentimental film om drengens / mandens genvordigheder med kærligheden og den pige, han aldrig får. Det er filmen om, hvorfor vi går i biografen. (Mænd må også gerne tage Kleenex med) Der bliver lidt italiensk snack i pausen.

Relateret billede