Kategoriarkiv: Menighedsrådene

Filmaften i konfirmandstuen

Vi tager tråden op igen, fra hvor filmen knækkede sidst – på grund af sygdom.
Biografen i konfirmandstuen i Tim Præstegård er klar til at præsentere efterårets repertoire. Første film vises torsdag den 17. september kl. 19.30.
Eftersom vi i sidste sæson, på grund af Statsministerens lukning af vores biograf, gik glip af filmen “Te med Mussolini”, så er det selvfølgelig den film, vi lægger ud med i den nye sæson.
Fem fornemme engelske damer i Firenze mødes regelmæssigt til the. Så kan alt ske. De er overbevist om, at de kan påvirke både Mussolini og verdens gang midt i
krigens rus. De er uovervindelige.

Te med Mussolini (1999) - Se online | Blockbuster

Menighedsrådsvalg

Som tidligere omtalt i kirkebladet er det tid til afholdelse af menighedsrådsvalg.
Tim, Stadil og Vedersø menighedsråd består af 10 medlemmer, som vælges fra hvert sogn med følgende fordeling:
Tim: 4 medlemmer
Stadil: 3 medlemmer
Vedersø: 3 medlemmer.
Vi indbyder derfor alle medlemmer af Folkekirken til valgforsamlingerne, hvor der, hvert sogn for sig, ved skriftlig afstemning, skal vælges nye medlemmer til menighedsrådet.
Kom og vær med. Tag ansvar, få indflydelse, gør en indsats vores kirkeliv.

VALGFORSAMLINGERNE afholdes således:
______________________
TIM sogn
15. September kl. 19.00 i konfirmandstuen Høbrovej 3
_______________________
STADIL sogn
15. September kl. 19.00 i Stadil Forsamlingshus
_______________________
VEDERSØ sogn
15. September kl. 19.00 i Vedersø Kulturcenter
_______________________
Der bydes på kaffe og the!

Jette Rømer, formand

Menighedsrådsvalg i Tim, Stadil og Vedersø sogne

Menighedsrådet for Tim, Stadil og Vedersø sogne afholder fælles orienteringsmøde tirsdag den 18/8 kl. 19.00 i konfirmandstuen på Høbrovej 3, 6980 Tim.
Der vil bl.a. blive orienteret om menighedsrådets arbejde samt redegjort for regler omkring valg til menighedsråd.
Efterfølgende vil der den 15/9 kl. 19.00 blive afholdt valgforsamling i hvert af de 3 sogne på følgende adresser:
Tim: Konfirmandstuen, Høbrovej 3, Tim
Stadil: Forsamlingshuset, Skelmosevej 33, Stadil
Vedersø: Kulturcentret, Vesterhavsvej 49, Vedersø

Menighedsmøde og orienteringsmøde

I anledning af det forestående menighedsrådsvalg indbyder menighedsrådet til offentligt orienteringsmøde tirsdag den 12. maj kl. 19.30 i præstegårdens konfirmandstue.
Der orienteres om opstilling og valg til menighedsråd. Til efteråret skal vi have menighedsrådsvalg i Tim, Stadil og Vedersø sogne. For to år siden lagde vi de tre menighedsråd sammen til ét, og det er det, der nu skal vælges igen, for at vi kommer til at følge den almindelige rytme for menighedsrådsvalg hvert fjerde år. Der skal vælges tre medlemmer fra Stadil sogn og 3 medlemmer fra Vedersø sogn. I Tim sogn skal der vælges 4 medlemmer.
Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde, hvor rådet redegør for sin virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.

Nyt fra kirkerne

Alle gudstjenester er aflyst i alle tre kirker til og med 2. påskedag. Konfirmandundervisningen er ligeledes aflyst i denne periode. Alle arrangementer, som er annonceret i kirkebladet, er aflyst ligeledes til og med 13. april.

Kirkelige handlinger udføres efter aftale med sognepræsten – under hensyntagen til de gældende sundhedsforeskrifter.

M. v. h.

Sognepræst
Christian Ulrich Terp

Årets konfirmationer udskydes

Det er i dag d. 18. 3. 2020 blevet meddelt fra Kirkeministeriet og biskopperne, at konfirmationerne udskydes til efter pinse.

Citat fra biskoppernes skrivelse:  “….  Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte.”

Det er meget beklageligt, men det må vi tage til efterretning under de givne forhold.

Nye datoer for konfirmationerne udmeldes snarest muligt.

M. v. h.

C U Terp