generalforsamling

Generalforsamling i Tim Jagtforening

Tirsdag 19/3kl. 19,00 i Tim hallen

Vi er vært med gule ærter samt kaffe og småkager,

HUSK tilmelding senest d 12/3 til Palle på tlf. 20804700 eller E-mail pallesofus@privat.dk

Øl og vand kan købes.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af formand og / eller kasserer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Jeppe Snogdal og Per Rejkær

8. Valg af suppleanter.

9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

10. Krage pokal.

11. Eventuelt.