Årets gang og praktiske gøremål

Årets gang 2016/17

 • Generalforsamling med status over, hvad der er sket i det forgangne år
 • Arbejdsdage i skovene
 • Sct. Hans bål i Byskoven
 • Kulnaturaften i samarbejde med Seniorklubben og Mosen
 • Etablering af fælleshave Mølgårdsvej 1, Tim
 • Uddeling af byforskønnelsesprisen
 • Etablering af hjemmesiden www.tim-sogn.dk

Borgerforeningens praktiske gøremål

 • Skovdage forår og efterår, hvor alle borgere i sognet inviteres til at vedligeholde og forskønne grønne områder – Byskoven, Skoleskoven, Brugshaven og Mosen.
 • Vedligeholdelse og pasning af flagalleen i Hovedgaden. Flagning varetages af et flaglaug på 10 personer.
 • Beplantning af blomsterkummer i Hovedgaden og i Tim Kirkeby i samarbejde med lokale beboere
 • Vedligeholdelse, opsætning og nedtagning af juleudsmykning i Tim og Tim Kirkeby. Et “elektriker-hold” søger for udsmykningen til første søndag i advent.
 • Drift og vedligehold af hjemmesiden www.tim-sogn.dk.
 • Support på hjemmesiden www.tim-sogn.dk til foreninger.