Formål og medlemskab

Hvad er foreningens formål?

Borgerforeningen arbejder for at gøre Tim Sogn til et godt sted at bo. Det gør vi ved at skabe nye aktiviteter og ved at værne om de traditioner, der er i sognet.

Foreningens formål er:

  • At medvirke til at fastholde og udvikle de værdier og aktiviteter, som sognet bygger på
  • At styrke fællesskabet og gøre Tim Sogn til et godt sted at bo
  • At varetage sognets interesser i forhold til offentlige myndigheder
    (Vedtægternes § 2).

Læs mere Vedtægter

Hvem kan blive medlem?

Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, og som samtidig betaler medlemskontingent kan være medlem.

  • Kontingent 100 kr. årligt pr. person
  • Indbetaling bank 7670 1471957
  • MobilePay er på vej
  • Kontant betaling kan ske ved bestyrelsesmedlemmerne

Medlemsskabet følger kalenderåret.