Generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling
Formandens beretning
Regnskabet offentliggøres efter generalforsamlingens godkendelse