Generalforsamling Tim Jagtforening

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
17/03/2020
19:00 - 21:30

Lokation
Tim Hallen

Kategorier


Generalforsamling

Tirsdag d. 17/3 kl. 19,00 i Tim hallen

Vi er vært med gule ærter.

Husk tilmelding senest d 10/3 til Palle på tlf. 20804700 eller E-mail pallesofus@privat.dk

Øl og vand kan købes.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af formand og / eller kasserer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Palle Pedersen, Lasse W Pedersen og Thomas Østergaard

8. Valg af suppleanter.

9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

10. Krage pokal.

11. Eventuelt.