Forfatterarkiv: Trine Knak Tim Kirke

AFLYSNING AF JULEGUDSTJENESTER!

DET ER NU BLEVET OFFICIELT MEDDELT FRA BISKOPPEN, AT ALLE GUDSTJENSTER ER AFLYST FRA D. 24. 12. TIL 3. 1. 2021 – BEGGE DAGE INKLUSIVE.

NÆSTE BERAMMEDE GUDSTJENESTE ER I VEDERSØ KIRKE HELLIG TREKONGERS AFTEN D. 5. 1. KL. 19:00.

Med ønsket om en glædelig jul til alle – på trods af denne bedrøvelige meddelelse.

C. U. Terp

Vi henviser til kirkernes hjemmeside www.TSV-kirker.dk for seneste nyt.

Aflysning af arrangementer

Nu er det nye kirkeblad ved at være kommet rundt i alle postkasser, og til det hører der desværre også en række aflysninger.

Adventhygge i præstegården den 9. december er aflyst, og det samme er filmaftenerne den 17. februar og 17. marts. Ligeledes er alle annoncerede møder i studiekredsen, læsekredsen og strikkecaféen aflyst.

Som det er beskrevet i kirkebladet, er juleaftensgudstjenesten for alle 3 kirker slået sammen og rykket ud til idrætshallen på Vedersø Idrætsefterskole kl. 15.00.

Se www.tsv-kirker.dk for løbende opdatering.

Aflysning af kommende arrangementer

Alle kommende arrangementer i gældende kirkeblad aflyses. Det drejer sig om filmaften den 26. november, foredrag den 19. november samt studiekreds og strikkecafe.
Gudstjenester gennemføres som planlagt, men der er kommet et par ændringer i planen i gældende kirkeblad. Den 29. november er gudstjenesten kl. 10.30 i Tim og ikke i Stadil som tidligere annonceret. Ligeledes er gudstjenesten den 6. december kl. 9.00 flyttet til Stadil i stedet for Tim.
Se www.tsv-kirker.dk for løbende opdatering.

Filmaften i konfirmandstuen

Den næste film, som biografen i konfirmandstuen slår dørene op til, vises den 29. oktober kl. 19.30. Adressen er Høbrovej 3 i Tim, og filmen, vi skal se, hedder “Green Book”.
Viggo Mortensen spiller Tony Lipp, der er dørmand på en natklub i New York. Da han bliver sagt op, hyrer jazzpianisten Don Shirly ham som chauffør og livvagt på en turne. Hvid mand som chauffør og tjener for en sort mand – i sydstaterne. Eksplosiv cocktail!
Hvorfor er kritikerne sure på 'Green Book'? Her er de primære  angrebspunkter / Feature

 

Udendørs høstgudstjeneste

Den 20. september kl. 10.00 indbydes der til høstgudstjeneste hos Stine og Lars Danielsen på Timgård, Tim Kirkevej 13 i Tim.
Vi holder traditionen tro fælles høstgudstjeneste for Tim, Stadil og Vedersø sogne under åben høsthimmel. Vi mødes i halmballekirken, som er bygget op på Timgård. FDF har indrettet kirkerummet, og det nystartede konfirmandhold er med til at pynte kirken.
Efter gudstjenesten holder vi udvidet kirkekaffe i høstkirken. I skal selv medbringe the / kaffe / eller hvad I nu vil drikke, og I skal huske at tage egen kop eller krus med. Menighedsrådet sørger for, at der er lidt at bide på, så vi ikke går sultne hjem – hverken til sjæl eller legeme.
I tilfælde af dårligt vejr går vi over på plan B – som betyder, at vi forlægger gudstjeneste og kirkekaffe til Tim kirke.
Vel mødt!                                                                                  Menighedsrådet
10 festlige høstgudstjenester over hele landet - Kristendom.dk

Filmaften i konfirmandstuen

Vi tager tråden op igen, fra hvor filmen knækkede sidst – på grund af sygdom.
Biografen i konfirmandstuen i Tim Præstegård er klar til at præsentere efterårets repertoire. Første film vises torsdag den 17. september kl. 19.30.
Eftersom vi i sidste sæson, på grund af Statsministerens lukning af vores biograf, gik glip af filmen “Te med Mussolini”, så er det selvfølgelig den film, vi lægger ud med i den nye sæson.
Fem fornemme engelske damer i Firenze mødes regelmæssigt til the. Så kan alt ske. De er overbevist om, at de kan påvirke både Mussolini og verdens gang midt i
krigens rus. De er uovervindelige.

Te med Mussolini (1999) - Se online | Blockbuster

Menighedsrådsvalg

Som tidligere omtalt i kirkebladet er det tid til afholdelse af menighedsrådsvalg.
Tim, Stadil og Vedersø menighedsråd består af 10 medlemmer, som vælges fra hvert sogn med følgende fordeling:
Tim: 4 medlemmer
Stadil: 3 medlemmer
Vedersø: 3 medlemmer.
Vi indbyder derfor alle medlemmer af Folkekirken til valgforsamlingerne, hvor der, hvert sogn for sig, ved skriftlig afstemning, skal vælges nye medlemmer til menighedsrådet.
Kom og vær med. Tag ansvar, få indflydelse, gør en indsats vores kirkeliv.

VALGFORSAMLINGERNE afholdes således:
______________________
TIM sogn
15. September kl. 19.00 i konfirmandstuen Høbrovej 3
_______________________
STADIL sogn
15. September kl. 19.00 i Stadil Forsamlingshus
_______________________
VEDERSØ sogn
15. September kl. 19.00 i Vedersø Kulturcenter
_______________________
Der bydes på kaffe og the!

Jette Rømer, formand

Menighedsrådsvalg i Tim, Stadil og Vedersø sogne

Menighedsrådet for Tim, Stadil og Vedersø sogne afholder fælles orienteringsmøde tirsdag den 18/8 kl. 19.00 i konfirmandstuen på Høbrovej 3, 6980 Tim.
Der vil bl.a. blive orienteret om menighedsrådets arbejde samt redegjort for regler omkring valg til menighedsråd.
Efterfølgende vil der den 15/9 kl. 19.00 blive afholdt valgforsamling i hvert af de 3 sogne på følgende adresser:
Tim: Konfirmandstuen, Høbrovej 3, Tim
Stadil: Forsamlingshuset, Skelmosevej 33, Stadil
Vedersø: Kulturcentret, Vesterhavsvej 49, Vedersø