Forfatterarkiv: Trine Knak Tim Kirke

Kirkehøjskole – tilmelding senest 19. januar

Du kan stadig nå at tilmelde dig til en spændende dag i Tim kirke og Tim Hallen.

Årets kirkehøjskole finder sted i Tim den 26. januar 2019, Vi starter med gudstjeneste i Tim kirke kl. 9.00.
Derefter foregår resten af dagen i Tim Hallen, hvor  leder af Center for Kirkeforskning og tidligere lektor i praktisk teologi Hans Raun Iversen og professor ved DPU og Århus Universitet Ove Korsgaard taler under overskriften “Danmark i 1000 år – Danmark om 1000 år”. Dagen rundes af kl. 14.00 med kaffe.
2019 er 800-året for Dannebrog som danskernes kendemærke. Hvad var det, der begyndte med os i Valdemarstiden? Hvad var det for et folk, nation og samfund, vi blev til? Hvad skal det blive til med folk og kristendom?
Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem provstiets nordvestligste sogne.
Tilmelding senest 19. januar ved indbetaling af 125,- pr. person mærket “Kirkehøjskole” til enten bankkonto 7670 1461214 eller Mobile pay 78774.

Filmaften i konfirmandstuen

Der er filmaften tirsdag den 22. januar kl. 19.30 i præstegårdens konfirmandstue, Høbrovej 3, 6980 Tim. Vi skal sammen skal se filmen “Bogtyven”, der er baseret på Markus Zusaks bestseller af samme navn.
Da Liesel Meminger er en lille pige, sendes hun væk for at bo hos en plejefamilie under 2. Verdenskrig i Tyskland. Samtidig får hun en ny ven i den jødiske dreng Max. For de 2 venner bliver bøgernes ubegrænsede fantasiverden snart deres eneste flugt fra de tragiske begivenheder, der sker rundt om dem.

Billedresultat for bogtyven

Dåbsjubilæum i Tim kirke med efterfølgende sammenkomst i konfirmandstuen

Så er det ved at være tid til at holde dåbsjubilæum igen. Det er for alle jer børn, der er blevet døbt i Tim, Stadil og Vedersø kirker for 5 år siden. Det vil sige, at det er for alle jer, der er blevet døbt i 2013. Spørg far og mor om jeres dåbsattest og se, om I er med på holdet i år! I må også godt komme med, hvis det lige knap nok er 5 år siden. Det tager vi ikke så nøje. I må også godt tage en bror eller søster med, – og så selvfølgelig far og mor – eller den ene af dem. Vi begynder i kirken. Her fortæller jeg jer lidt om, hvad der skete, dengang I blev døbt. Jeg viser jer  kirken og fortæller jer lidt om den – for det er jo jeres kirke. Efter kirken tager vi sammen hen i præstegårdens konfirmandstue på Høbrovej 3 i Tim, hvor vi hygger os og får lidt saft, frugt og kage. Vil I godt tilmelde jer på cut@km.dk, ca én uge før, så jeg ved, hvor meget saft jeg skal lave, the og  kaffe til far og mor – og hvor mange kager jeg skal bage.

Ulrich

Filmaften i konfirmandstuen

Kom til filmaften i konfirmandstuen, Høbrovej 3, Tim den 27. september kl. 19.30, hvor vi sammen skal se den tyske film “De andres liv”. Filmen er et billede af livet bag jerntæppet i Østberlin i 1984, hvor vi følger Stasi-kaptajn Gerd Wiesler på en overvågningsopgave, der langt fra går som forventet.
Filmen er i genren thriller og er vurderet tilladt for børn over 11 år.

Foredrag i konfirmandstuen

Der indbydes til foredragsaften den 19. september kl. 19.30, hvor Kurt V. Andersen kommer og taler over “Religionens plads i det moderne Danmark”.
Kurt V. Andersen er murer, cand. mag., tidligere højskoleforstander, friskoleleder og frimenighedspræst.
Der er fri entré, og alle er velkomne i konfirmandstuen, Høbrovej 3, Tim.

Billedresultat for kurt v andersen

Orienterings- og opstillingsmøder

Menighedsrådsvalg 2018 i Tim, Stadil og Vedersø sogne

I forbindelse med valg til fælles menighedsråd i Tim, Stadil og Vedersø sogne afholdes der orienterings- og opstillingsmøder i hvert af de tre sogne. Alle møder afholdes 11/9 kl 19.00. I Tim afholdes mødet i konfirmandstuen, i Stadil i Stadil forsamlingshus og i Vedersø i Kulturcentret. På møderne vil menighedsrådene orientere om arbejdet, og der vil blive opstillet en liste til valg til det nye menighedsråd. Kom og få indflydelse på din folkekirke.

Menighedsrådene i Tim, Stadil og Vedersø