Forfatterarkiv: Trine Knak Tim Kirke

Babysalmesang i Tim kirke

Tim-Stadil-Vedersø pastorats tilbud i foråret 2022.

Vi mødes i Tim kirke: præsten samt mor og /eller far og baby.
Vi synger og sanser – smiler og danser.
Bagefter er det tid for en kop kaffe og en snak.

Vi begynder i Tim kirke på onsdag den 20. april 2022 kl. 9.30 – 11.00
Tilmelding ikke nødvendig.

Oplysninger kan hentes hos mig,  Unna-Pernille Gjørup, tlf. 2126-0292, mail upj@km.dk

Kom og vær med!

Fredsgudstjeneste i Ringkøbing kirke lørdag den 26. februar kl. 19.00

I anledning af den russiske invasion i Ukraine vil der blive holdt en fredsgudstjeneste i alle landets 10 stifter på lørdag.

Da de fleste ukrainere i Ribe stift er bosiddende i Ringkøbing-Skjern kommune, vil gudstjenest-en i Ribe Stift blive holdt i Ringkøbing kirke på lørdag den 26. februar kl. 19.

Prædikant er biskop Elof Westergaard.

På vegne af Tim-Stadil-Vedersø kirker

Unna-Pernille Gjørup, sognepræst

 

Julekoncert i Vedersø kirke

Kirkens egne musikanter spiller og synger til julekoncert den 21. december 2021 klokken 19.30 i Vedersø kirke med efterfølgende kaffebord og underholdning i Kulturcenteret overfor kirken. Musikanterne har sammensat et varieret program med flerstemmig kor, sangsolister og instrumentale numre. Der bliver også lejlighed til at synge nogle af julens dejlige salmer og sange som fællessang.                                                                                                                            Menighedsrådet

Brannsikker jul - Les våre tips! - Svorkanett

Udendørs høstgudstjeneste i Vedersø med efterfølgende indvielse af kirkeskoven

Årets høstgudstjeneste i Tim, Stadil og Vedersø bliver i år afholdt den 26. september i Vedersø ved Kaj Munks Præstegaard med efterfølgende indvielse af kirkeskoven.

Vi starter kl. 10.30 med gudstjeneste i halmballekirken ved Kaj Munks Præstegaard, Vesterhavsvej 7a, 6990 Ulfborg. Der vil være små halmballer at sidde på, men tag gerne et tæppe med og varmt tøj på.

Stadil-Vedersø FDF vil inden høstgudstjenesten være behjælpelige med at indrette og pynte kirkerummet.

Kl. 11.30 vil menighedsrådet være vært ved en let anretning, og derefter er der indvielse af kirkeskoven, som ligger ved siden af Kaj Munks Præstegaard.

Gudstjenesten er i kirkebladet annonceret til at foregå i Tim kirke, men den er i stedet flyttet til Vedersø.

Vi ser frem til at fejre, at høsten er i hus og til at indvie kirkeskoven.

                                               Tim, Stadil og Vedersø Menighedsråd

 

Et gen i korn er indre våben mod svampangreb og kan betyde mindre brug af sprøjtemidler : Science Report

Kirken er åben

Kirken er stadig åben for besøg, gudstjenester og øvrige handlinger.

Der er gudstjeneste i Tim kirke på søndag den 10. januar kl. 10.30.

Grundet nye skærpede afstandskrav er der i øjeblikket kun plads til 20 kirkegængere i Tim kirke.

Der findes altid helt opdaterede retningslinier og information om aktiviteter på www.tsv-kirker.dk.