Forfatterarkiv: Tim Graverkontor Henny Ramskov

Høstgudstjeneste ved Jens Bjerg Thomsen’s hytte i Stadil.

Høstgudstjeneste ved Jens Bjerg Thomsen’s hytte i Stadil.
I søndags afholdtes høstgudstjeneste med medvirken af konfirmand og flot oppyntning ved FDF spejderne af imponerende halmkirke. Al pynt og overskydende kage solgtes efterfølgende ved auktion, hvor alle indkomne midler går til Møltrup Optagelseshjem.
Tak for en god dag i smuk septembersol!

Syng ”100 salmer”

Salmemaraton i Ringkøbing provsti med nye salmer.
I 2016 udkom et nyt salmetillæg med navnet ’100 salmer’.
Heri er en række nyere salmer sat i spil til gudstjenesterne.
For at vi alle kan have en chance for at lære dem at kende såvel tekst- som melodimæssigt, og hver især tage stilling til dem, er vi i Ringkøbing provsti i gang med en fælles salmemaraton.
Nu er det tiden at synge 100 salmer i Tim-Stadil-Vedersø pastorat:
Vel mødt onsdag den 17. august kl. 19-20.30 i Vedersø kirke.
Her vil sognepræst Unna-Pernille Gjørup sammen med Olav R. Christensen og sanger Susanne Madsen guide os gennem ca. 10 af de nye salmer i ”100 salmer” med fortælling og sang.
Alle er velkomne. Medbring selv kaffe/te til pausen.
Hilsen
Menighedsråd, præst og det syngende personale

 

Babysalmesang i Tim kirke

Tim-Stadil-Vedersø pastorats tilbud i foråret 2022.

Vi mødes i Tim kirke: præsten samt mor og /eller far og baby.
Vi synger og sanser – smiler og danser.
Bagefter er det tid for en kop kaffe og en snak.

Vi begynder i Tim kirke på onsdag den 20. april 2022 kl. 9.30 – 11.00
Tilmelding ikke nødvendig.

Oplysninger kan hentes hos mig,  Unna-Pernille Gjørup, tlf. 2126-0292, mail upj@km.dk

Kom og vær med!