Forfatterarkiv: Diana Mortensen

Hjortebane….

HUSK HUSK HUSK

Det er imorgen, lørdag d. 24, at der er hjortebane fra 10:00-13:00 på skydebanen i Ulfborg!

Der vil være kyndig vejledning og råd fra Steen Riis hvis man ønsker dette.

Der grilles som sædvandlig en pølse, hvor der også er mulighed for køb af øl og vand.

Vel mødt på Ulfborg Skyttecenter!🦌”

Tim Jagtforening

Syng ”100 salmer”

Salmemaraton i Ringkøbing provsti med nye salmer.
I 2016 udkom et nyt salmetillæg med navnet ’100 salmer’.
Heri er en række nyere salmer sat i spil til gudstjenesterne.
For at vi alle kan have en chance for at lære dem at kende såvel tekst- som melodimæssigt, og hver især tage stilling til dem, er vi i Ringkøbing provsti i gang med en fælles salmemaraton.
Nu er det tiden at synge 100 salmer i Tim-Stadil-Vedersø pastorat:
Vel mødt onsdag den 17. august kl. 19-20.30 i Vedersø kirke.
Her vil sognepræst Unna-Pernille Gjørup sammen med Olav R. Christensen og sanger Susanne Madsen guide os gennem ca. 10 af de nye salmer i ”100 salmer” med fortælling og sang.
Alle er velkomne. Medbring selv kaffe/te til pausen.
Hilsen
Menighedsråd, præst og det syngende personale

 

Babysalmesang i Tim kirke

Tim-Stadil-Vedersø pastorats tilbud i foråret 2022.

Vi mødes i Tim kirke: præsten samt mor og /eller far og baby.
Vi synger og sanser – smiler og danser.
Bagefter er det tid for en kop kaffe og en snak.

Vi begynder i Tim kirke på onsdag den 20. april 2022 kl. 9.30 – 11.00
Tilmelding ikke nødvendig.

Oplysninger kan hentes hos mig,  Unna-Pernille Gjørup, tlf. 2126-0292, mail upj@km.dk

Kom og vær med!