Forfatterarkiv: Administrator Benthe

Borgermøde torsdag 2. september kl 19.30

Tim Foreningssamvirke inviterer til borgermøde i Tim Hallen. Vi håber, at rigtig mange vil deltage og komme med ideer til, hvordan vi kan benytte de to kommende vådområder og mosen. Vi må gerne drømme stort og kreativt.

Borgerforeningens generalforsamling

Tim Borgerforening har afholdt generalforsamling med et meget beskedent fremmøde. Er du interesseret i formandens beretning og regnskab, kan du se det på Borgerforeningens hjemmeside under generalforsamling

Bestyrelsen siger tak for samarbejdet til Jens Skaderis, som ikke ønskede genvalg og velkommen til Karla Grønne som ny bestyrelsesmedlem.

Hilsen
Tim Borgerforeningen

Hovedgaden Tim spærret 14.-16. juni 2021

Ringkøbing-Skjern Forsyning meddeler:

Pga. ledningsarbejde vil Hovedgaden i Tim være spærret for gennemkørsel ved nr. 57-59.

Arbejdet påbegyndes mandag d. 14/6 og forventes at være afsluttet i løbet af onsdag d. 16/6. Efterfølgende vil der blive retableret asfalt.

Omkørsel foregår via Fabriksvej/Grønnevej/Høbrovej samt Holstebrovej/Østerbyvej/Åvænget.

Tim Borgerforening online genralforsamling 2020

Tim borgerforening har valgt at afholde en online generalforsamling på vores hjemmeside i 2020, grundet Corona-virus og restriktioner for at kunne mødes i større forsamlinger.

Dagsordenen er følgende

  1. Marlene og Pia modtager genvalg
  2. Jens modtager genvalg, dog kun for et år, for herefter at udtræde af bestyrelsen
  3. Revisorerne Birger Graversen og Preben Norup modtager genvalg
  4. Suppleant  Bettina Hansen modtager genvalg

Beretningen og regnskab samt valg af bestyrelsen skal godkendes af en generalforsamling. Det betyder at alle medlemmer af Tim Borgerforening kan fremsætte indsigelser til ovenstående dagsorden.

Eventuelle indsigelser skal meddeles til formand Mads Nedergaard på mail timborgerforening@gmail.com  senest den fredag den 26. juni 2020.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående eller ønsker fremlagt dokumenter i trykt udgave, kan du kontakte formand Mads Nedergaard på mobil 24261618 eller mail timborgerforening@gmail.com

Tim Borgerforening håber på forståelse for den valgte løsning. Vi ser frem til at få nogle mere normale rammer for fællesskabet i Tim Sogn, og at vi kan afholde en ordinær generalforsamling i 2021 i fælles rammer med hyggeligt samvær.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Tim Borgerforening

Skovmaskiner i skoleskoven

Kære Borgere i Tim.

 Vores dejlige Skoleskov som vi alle nyder at komme i, trænger efterhånden til en del pleje, således at vi også på lang sigt kan bibeholde en flot og sund skov, som vi kan benytte og færdes i. Arbejdet er efterhånden blevet så omfattende, at vi ikke længere selv kan nå at udføre det nødvendige arbejde på vores årlige arbejdsdag. Vi har derfor allieret os med HedeDanmark, som i nærmeste fremtid kommer med en maskine der fælder de træer der skal væk, således at de blivende træer fortsat kan udvikle sig og sikre, at vi også de næste mange år har en sund og flot skov at færdes i. De træer der fældes skal ligge lidt og tørre i skoven, inden de efterfølgende flishugges og kommer til at blive brugt som CO2-netural og bæredygtig energivarmekilde på lokale varmeværker i Vestjlland. Af hensyn til sikkerhed henstilles der til at holde god afstand til maskinerne – både for jeres egen og maskinførerens skyld.

☀️Forårshilsen Tim Borgerforening🌿