Aflysning af arrangementer

Nu er det nye kirkeblad ved at være kommet rundt i alle postkasser, og til det hører der desværre også en række aflysninger.

Adventhygge i præstegården den 9. december er aflyst, og det samme er filmaftenerne den 17. februar og 17. marts. Ligeledes er alle annoncerede møder i studiekredsen, læsekredsen og strikkecaféen aflyst.

Som det er beskrevet i kirkebladet, er juleaftensgudstjenesten for alle 3 kirker slået sammen og rykket ud til idrætshallen på Vedersø Idrætsefterskole kl. 15.00.

Se www.tsv-kirker.dk for løbende opdatering.