VestRum strategimøde mandag 3. april 2017

Efter indstilling af foreningerne i de syv sogne i sommeren 2015, blev der oktober 2015 afholdt et stiftende informationsmøde i Tim Hallen. Her var de tilstedeværende foreninger fra alle sogne enige om, at klyngesamarbejdet var en god og kunstruktiv ide, og som følge deraf, blev der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra alle sogne.

Styregruppen har det seneste år arbejdet intenst med at få gruppens struktur på plads, samt opstartet nogle overordnet arbejdsgrupper og udarbejdet en startegiplan for styregruppens videre arbejde.

For at styregruppens arbejde skal blive forankret i VestRum, er det nødvendigt, at alle sogne arbejder positivt og konstruktivt med ideen og de opgaver, der heraf følger. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi har en god dialog alle foreninger imellem.

Vi forventer, at bestyrelserne i de indbudte foreninger møder frem til vores strategimøde, så vi kan få en god drøftelse af det videre samarbejde i VestRum. Inden mødet vil I få tilsendt vores strategiplan,  som gerne skulle danne grundlag for en god og konstruktiv debat, samt et mere detaljeret program for aftenen.

Vi ved, at flere bestyrelsesmedlemmer i de berørte foreninger ikke var med til at træffe beslutningen om etablering af VestRum-samarbejdet, hvilket kun gør det endnu mere vigtigt, at alle bakker op om det arbejde, der er igangsat!

Vi har indkaldt de foreninger i de syv sogne, der var med til at opstarte klyngesamarbejdet. Det betyder ikke, at andre foreninger ikke er velkomne, tværtimod. Hvis I har kendsklab til, at andre foreninger i VestRum gerne vil deltage, er de meget velkomne!

Tilmelding er nødvendig og senest mandag den 27. marts Venlig hilsen

Carsten Meller                                                                                 Brian Damgaard formand                                                                                              næstformand

meller@meller.dk                                                                          brian.dhn@gmail.com