Hovedgaden Tim spærret 14.-16. juni 2021

Ringkøbing-Skjern Forsyning meddeler:

Pga. ledningsarbejde vil Hovedgaden i Tim være spærret for gennemkørsel ved nr. 57-59.

Arbejdet påbegyndes mandag d. 14/6 og forventes at være afsluttet i løbet af onsdag d. 16/6. Efterfølgende vil der blive retableret asfalt.

Omkørsel foregår via Fabriksvej/Grønnevej/Høbrovej samt Holstebrovej/Østerbyvej/Åvænget.

Tim og Omegns Seniorklub

Tim og Omegns Seniorklub inviterer til generalforsamling ifølge vedtægter mandag den 7. Juni kl. 19.00 i Stationen.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i  hænde senest 10 dage før.
Der vil være pladespil og kaffe efter generalforsamlingen.
Med venlig hilsen bestyrelsen.

Tim og Omegns Seniorklub – Velkommen til Tim Sogn