Foredrag om georginer

 Onsdag, den 27. marts 2019 kl. 19.00

er der foredrag i Tinghuset, Tingvej 5, 6990 Ulfborg.

Vi får besøg af Villy Mougaard, som vil fortælle om georginer.

Villy Mougaard kommer fra Blomstergården ved Viborg. Han har 45 års erfaring med planters vækst og deres væksthastighed og trivsel under forskellige forhold og den daglige drift af planteskole og udstillingshave.

Læs resten

Filmaften i konfirmandstuen

Relateret billede

Tirsdag d. 21. marts kl. 19.30 inviteres til filmaften i præstegårdens konfirmandstue. Filmen er “Mine aftener i Paradis”, og dette er filmen om kærlighed til film – og om kærlighed. Slet og ret. Drengen Toto gør sig til bedste ven med filmoperatøren, Alfredo ved den lille biograf “Cinema Paradiso”. Toto er besat af film og navnlig af de kærligheds- og kysse-scener, som den lokale Pater bortcensurerer. Toto bliver senere i livet en feteret italiensk filmskaber. Det er en varm og lidt sentimental film om drengens / mandens genvordigheder med kærligheden og den pige, han aldrig får. Det er filmen om, hvorfor vi går i biografen. (Mænd må også gerne tage Kleenex med) Der bliver lidt italiensk snack i pausen.

Relateret billede

Nyt fra VestRum

Elektrisk Vestrum 

Nu nærmer vi os igangsætning af perioden med lånebiler, bus og el-cykler i Vestrum.

Onsdag og torsdag i næste uge, monteres el-ladestandere i Stadil, Tim, Hover, Hee og No. Når de er på plads, er forudsætningerne for og ibrugtagning af de 3 el-biler på plads. De 4 minibiler er også ved af være klar. Der mangler dog reklamer på bilerne og andre mindre ting omkring reservering, registrering af bruger o.s.v.

Perioden forventes iværksat med opstartsmøde i Tim-hallen – der holdes onsdag den 27 marts 2019 kl.1900, hvor der oplyses om hele projektet og fra dagen efter torsdag den 28. marts –  vil bilerne og bussen kunne anvendes.

Der vil således være placeret en bil i hver af de 7 sogne fra 28. marts  og ca. 9 mdr. frem. Derudover en bus ved Tim-hallen.

Vedrørende 3 elbiler, 4 minibiler og 1 bus – er samarbejdspartneren Byen bil, der leverer bilerne, står for udlån opkrævning afbetaling med meget mere i perioden – derefter forventes det, at de biler, bus med mere, der anvendes tilstrækkeligt – kan fortsætte med udleje i tiden fremover.

Vi forventer et brug, der gør det muligt, at Byens Bil kan fortsætte med at have lånebil placeret mange af de 7 steder.

Der mangler endnu nogle beslutninger omkring nøgleudlevering, registrering af låner/lejer m.m.

Vedrørende el-cyklerne – mangler der i øjeblikket, at  nogle få brikker falder på plads. Det er bl.a omkring  -hvor mange der bliver økonomi til, -hvilke el-cykler,  og hvor de placeres hvornår…..

På gensyn til mødet i Tim,

Projektgruppen

Carsten Meller, Palle Pedersen og Irvin Christensen.

PS. Endelig indkaldelse til mødet bringes i Lokalposten, Dagbladet Ringkøbing-Skjern og på Vestrums hjemmeside.

 

 

generalforsamling

Generalforsamling i Tim Jagtforening

Tirsdag 19/3kl. 19,00 i Tim hallen

Vi er vært med gule ærter samt kaffe og småkager,

HUSK tilmelding senest d 12/3 til Palle på tlf. 20804700 eller E-mail pallesofus@privat.dk

Øl og vand kan købes.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af formand og / eller kasserer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Jeppe Snogdal og Per Rejkær

8. Valg af suppleanter.

9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

10. Krage pokal.

11. Eventuelt.