Seneste nyt Menighedsrådene

Babysalmesang i Tim kirke

Nu starter der igen babysalmesang op i Tim kirke, hvor alle er velkomne. Vi mødes onsdag formiddag med start den 11. april.
Ved spørgsmål eller ønske om deltagelse kontaktes Chr, Ulrich Terp på tlf. 97 33 36 58 / CUT@km.dk eller Inge-Dorthe Kaasgaard på tlf. 97 33 33 09 / IDK@km.dk

2 filmaftener i konfirmandstuen

Der afholdes filmaftener den 30. januar & 13. februar kl. 19 i konfirmandstuen, Høbrovej 3 i Tim.
Denne gang viser vi en dobbelt-film i vores lille kirkekino. Det drejer sig om Marcel Pagnol´s film: “Kilden i Provence” og “Manon og kilden”.
Det er to film, som på en måde hænger sammen og bygger på en udvikling af et fælles tema. Derfor ser vi filmene i kort interval indenfor to uger, så vi kan få sammenhængen med.

Billedresultat for kilden i provenceBilledresultat for manon og kilden
Hvis der er nogen, der kun kan være med den ene aften, så gør det ikke noget. Man kan også se den ene film som et selvstændigt kunstværk.
Hvad handler det om? Det handler stolthed, grådighed og kærlighed. Det handler om, at sandheden altid kommer for en dag og straffen rammer fra en helt uventet kant. Og i tilgift til drama og intrige er filmene Pagnols kærlighedserklæring til sin provencalske hjemstavn.

Sammenlægning af menighedsrådene i Tim, Stadil og Vedersø

En sammenlægning af de 3 menighedsråd blev i går aftes en realitet efter afstemning i alle 3 sogne. 

Stemmerne fordelte sig som følger:
Tim: 31 på ja, 3 på nej og 0 blanke stemmer
Stadil: 41 på ja, 0 på nej og 0 blanke stemmer
Vedersø: 56 på ja, 3 på nej og 1 blank stemme

Det nye samlede menighedsråd træder til 1. søndag i advent 2018.

 

Foredrag om Kaj Munks “Pilatus”

Sognepræst Chr. Ulrich Terp holder tirsdag den 16. januar kl. 19.30 et foredrag om Kaj Munks skuespil “Pilatus”. Det foregår i Konfirmandstuen, Høbrovej 3 i Tim, og alle er velkomne.

Billedresultat for pilatus kaj munkBilledresultat for pilatus kaj munk

Foredraget er en genfortælling og udlægning af værket, og det bliver en skildring af svaghed, magt, bedrag, forførelse og intrige.

 

Kaj Munk skrev stykket “Pilatus” i hans gymnasietid i år 1917, men den blev først udgivet i 1937.

Studiekreds i konfirmandstuen om poesi, digt, vers og rim

Der starter ny studiekreds op, som igen handler om poesi, digt, vers og rim.
Alle er velkomne til at komme og være med.
Studiekredsen er på nævnte tirsdage fra kl. 19.30 i Konfirmandstuen, Høbrovej 3, Tim, og der studeres værker af følgende digtere:
9. januar – Ole Wivel
23. januar – Jørgen Gustava Brandt
6. februar – Ole Sarvig
20. februar – Tom Kristensen
6. marts – Knud Sørensen

Billedresultat for fjer digt

Koncert i Vedersø kirke

Menighedsrådene i Tim, Stadil, Vedersø og Hover, Torsted, Ølstrup sogne indbyder til koncert i forbindelse med fejringen af reformationsjubilæet. Det sker ved en koncertaften i Vedersø Kirke d. 23. november kl. 19.30, hvor der er gratis entré.

Efter koncerten er der mulighed for at deltage i en sammenkomst i Vedersø Kulturcenter. Der serveres en let anretning, kaffe og kage. Deltagelse 50,­ kr. (drikkevarer for egen regning. Der er mulighed for at bestille »Luther­øl«). Tilmelding til sammenkomsten (senest 17.11) er nødvendig direkte til Vedersø Kulturcenter på telefon: 61 85 14 43 eller på mail: anita.a@live.dk

Den Danske Salmeduo spiller salmemelodier med tilknytning til reformationen. Hans Esbjerg spiller klaver og Christian Vuust spiller på forskellige blæseinstrumenter.

Billedresultat for hans esbjerg

Læs resten

Orienteringsmøde om sammenlægning af Tim, Stadil og Vedersø menighedsråd

Ved menighedsrådsvalget i november 2016 gik medlemmerne til valg på at arbejde for en sammenlægning af de tre menighedsråd i pastoratet. Der indkaldes derfor til orienteringsmøde om den kommende sammenlægning af menighedsrådene i de tre sogne.
Mødet vil blive afholdt i Vedersø Kulturcenter, torsdag d. 16. november 2017 kl. 19.30.
Alle medlemmer af folkekirken i de tre sogne er velkomne. I starten af 2018 vil der blive afholdt menighedsmøder i de enkelte sogne, hvor der træffes endelig afgørelse. Vel mødt!

Menighedsrådene Tim ­ Stadil ­Vedersø pastorat

Foredrag “Reformationens Kunst” i konfirmandstuen

“Reformationens Kunst” ved kunsthistorikeren Grethe Bay den 3. oktober kl. 19.30 i konfirmandstuen i Tim.

Billedresultat for grethe bay

Med Luther kom der et nyt syn på billedkunstens rolle i forhold til religionen. I den gamle kirke blev de hellige billeder tilbedt i troen på deres magiske kraft. Denne brug af billedet blev radikalt ændret med reformationen. Fra at være opfattet som helligt, blev billedet nu betragtet som et pædagogisk verdsligt middel til at anskueliggøre det kristne budskab. Den funktion kunne mange af de gamle billeder uden problemer udfylde, dog nogle via en luthersk omtolkning af motivet. Men man opfandt også nye motiver, som kunne anskueliggøre pointerne i den nye lutherske lære. Maleren Lucas Cranach den ældre fra Wittenberg var i slutningen af 1520­erne ophavsmand til et sådant, nemlig lov og nåde ­motivet. Med reformationen som grundlag vil der i foredraget blive gjort rede for, hvordan der gennem århundreder udviklede sig en protestantisk billedtradition. Den præger også nutidens religiøse kunst. Et fint eksempel herpå er Arne Haugen Sørensens altertavle i Ringkøbing kirke.