Senest nyt Tim og Omegns Seniorklub

HUSK at stemme til ÆLDRERÅDSVALGET

Seniorklubben opfordrer dig til,
at stemme lokalt på Martin Riis


Valg til ældrerådet

I denne valgperiode har Tim hverken haft et byrådsmedlem eller et medlem af ældrerådet. For 4 år side var Martin Riis og Inga Nielsen opstillet til ældrerådet; men fordi stemmerne blev spredt, kom ingen af dem ind. Den “gamle” Ringkøbing Kommune kan vælge 4 medlemmer til ældrerådet.

Seniorklubben opfordrer til, at der stemmes på Martin Riis

Der er tilsendt stemmesedler, som kan afleveres i valglokalet i dag.

På seniorklubbens vegne
Erik Olesen/ Preben Norup

Landsbyprisen 2018

Regionsrådet i Region Midtjylland uddeler igen i 2018 en landsbypris på 150.000 kr. til en landsby, der har gjort en særlig indsats for at skabe udvikling og dermed gøre landsbyen attraktiv for bosætning. Det er De Lokale Aktions Grupper (LAG-erne), som indstille kandidater til Landsbyprisen.

På vegne af Tim Sogn søger Borgerforeningen landsbyprisen. Der er otte kriterier vi skal opfylde. Tovholderne kontakter i disse dage informanter og beder om hjælp til at skrive om udvalgte emner. Vi vil selvfølge bestræbe os på at præsentere alle de mange aktiviteter og frivillige indsatser, der bidrages med i sognet.

Har du bidrag eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte en af tovholderne:
Benthe Holgersen                                Diana Mortensen
tlf. 23673976                                         tlf. 23237180
bentheholgersen@mail.dk                 mortensen_fam@mail.dk

Den samlede ansøgning lægges på hjemmesiden efter 6. november 2017
Læs om alle otte kriterier her:

Læs resten