Bestyrelsen Tim GIF

Tim Gymnastik- og Idrætsforenings daglige drift varetages af en formand, en økonomiansvarlig og en aktivitetsansvarlig. (Triologi) Disse tre personer udgør Ledergruppen. Ledergruppen fordeler opgaver og ansvar imellem sig. Alle vælges på Generalforsamlingen for et år ad gangen. Se ‘Organisationsplan’ og ‘Årshjul’.

nanna-snogdal

Formand
Nanna Snogdal
Åvænget 4
6980  Tim
51919162
nanna_snogdal@hotmail.com

 

Formandens opgaver

 • Kontaktperson til DGI, Tim Skole, Ringkøbing-Skjern Kommune, Tim Borgerforening og Tim Hallen
 • Kontakt til sponsorudvalg
 • Kontakt til Forårsfest-udvalg

_________________________________________________

Aktivitetsformand
Diana Mortensen
Hjejlevej 9
6980 Tim
23237180
mortensenfam@mail.dk

Aktivitetsformandens opgaver:

 • Kontakt med alle idrætsaktiviteter
 • Planlægger generalforsamling
 • Hjemmesiden og PR
 • Tim GIF Bladet
 • Spørgsmål vedr. rekvisitter m.m.
 • Kontaktperson til Foreningssamvirke
 • Sørge for indkaldelser til diverse møder
 • Skrivearbejde/referent

________________________________________________

Økonomiansvarlig:
Sabrina Moberg Behmer
Holstebrovej 144
6980 Tim
51323009
sabba_1986@hotmail.com


Økonomiansvarliges opgaver:

 • Hjælper alle med budget m.m.
 • Kontaktperson til bogholder (Chris, 23204930, chris.tim@post.tele.dk) og revisorer (Karen Marie Smedegård og Jens Thomsen)
 • Conventus
 • Overordnet kontingentansvar
 • Administration vedr. kommunale tilskud mv.

___________________________________________________

Suppleant:

Kasper Hansen
Sneppevej 16
6980 Tim
51246512
kasper@tim-el.dk

Suppleantens opgaver:

 • Aktiv deltagelse på bestyrelsesmøder, budgetmøde mv.
 • Fælles arbejdsdag
 • Kontaktperson til ‘praktiske grise’

_________________________________________