Tim Sogn vandt desværre ikke Regionens Landsbypris 2018

Efter behandling i Udvalget for Regional Udvikling indstillede Forretningsudvalget til Regionsrådet, at Sall i Favrskov Kommune tildeles Landsbyprisen 2018.

Tillykke til Sall i Favrskov Kommune. Du kan læse Forretningsudvalgets vurdering af Sall her

ØV ØV ØV – og når det så er sagt, så lad os glædes over, at der i sognet er en tradition for og en vilje til at tage medansvar for den lokale udvikling. Vi har på tværs af foreninger, erhverv og private et fællesskab, som kan få ideer til at folde sig ud og blive til virkelighed. Den udvikling, vi har været igennem, kan vi være stolte af. Fællesskabet er kittet i sognet, og lad det også fremover være vores styrke.

EFTERLYSNING

Frivillige søges

Der har i mange år været fodbold i Tim med stor opbakning fra forældre og andre frivillige.

I december måtte det traditionsrige arrangement Julefodbold desværre aflyses på grund af manglende tilmelding.

Såfremt det fortsat skal være muligt at træne fodbold i Tim lige fra sandkassehold til U15/16 så er det nødvendigt, at der kommer flere frivillige på banen som vil deltage i fodboldudvalgets arbejde.

Der mangler på nuværende tidspunkt en del medlemmer i fodboldudvalgt. Mange opgaver er fordelt på få personer. Derfor efterlyser vi flere der har lyst til at deltage. Alle opgaverne i udvalget bliver hermed ”kastet” op og så håber vi at der er mange der vil gribe en, to eller flere opgaver.

Opgaverne kan ses inden på Tim-sogn, men der kan blandt andet nævnes:

Kontakt person for børneholdene under FC Tim

Kontaktperson for holdene under FC Tim-Hee

Kontaktperson for indendørshold

Planlægning omkring holdstart, træningstider mm.

Styr på spillertasker og boldrum.

Sørge for trænere til indendørssæson

Sørge for trænere til udendørssæson

Stå for dommerpåsætning ved hjemmekampe, for børneholdene

Deltage i udvalgsmøder

Posten som sekretær er ledig, opgaverne kan ses beskrevet på Tim-sogn.dk, men der kan nævnes; afregning mellem Tim og Hee

Trænerafregning/gaver

indhente børneattester (fornyes hvert 3. år)

referat ved møder i fodboldudvalget

uddeling af trænerchecks

diverse ad hoc opgaver

 

Som nævnt er man velkommen til at byde ind på enkelte opgaver, men vi ser meget gerne at man også gerne vil være medlem af udvalget, da der så kan ske drøftelser omkring nye tiltag mm. Et udvalgsmøde er nu mere givende hvis der er mere end 3-4 medlemmer 😊

 

 

Krocket

Krocket er et spændende og udfordrende spil, som de fleste kan lære og have stor fornøjelse af. For det meste har man en makker, sådan at der er to par, altså i alt fire spillere på hver bane.

Banerne, som er 20 x 30 meter, stiller vi op på fodboldbanernes græs, hvor der er de bedste forhold.

Vi spiller hver tirsdag og fredag eftermiddag året rundt kl 13.30 – ca 17.30 , i de mørkeste vintermåneder starter vi dog en halv time før.

Enhver er velkommen til møde op og prøve spillet. Vi har køller og kugler, så det kræver ikke noget udstyr i starten. – Efter nogle prøveomgange anskaffer de fleste  sig sin egen personlige kølle.

Henvendelse angående krocket kan ske til følgende personer:

Villy Smedegård, tlf.  60939112,  email: skovdue5@mail.dk
Ole Therkildsen,  tlf.  29268990,  email: o.therkildsen@hotmail.com

På krocketudvalgets vegne

Ole Therkildsen

 

Hjortebanen

Tag  din jagt kammerat med på hjortebanen søndag den 23 september, og kom og bliv klar til den kommende jagt sæson. Vi tænder grillen og smider en pølse på, som kan købes til rimelige priser, sammen med en øl eller vand.Skydningen er gratis for medlemmer af Tim Jagtforening, men koster dog lidt for ikke medlemmer som selvfølgelig også er velkommen. Vi skyder på forskellige afstande så alle kan være med, og alle kan lære noget.